Vrijwilligersevenement

Bent u er ook bij?

U I T N O D I G I N G V R I J W I L L I G E R S E V E N E M E N T 1 3 J U N I 2 0 1 9

Als vrijwilliger draagt u dagelijks op allerlei manieren bij aan welbevinden en geluk binnen de samenleving. Op donderdagavond 13 juni 2019 vindt in Spiegeltent Bon Salon in Park Stapelen Boxtel het vrijwilligersevenement “Geluk kent geen maat” plaats. U bent van harte welkom op deze avond ter ontspanning en waardering.

Programma 19.30 – 20.00 uur inloop met koffie en thee
20.00 – 20.15 uur openingswoord door Burgemeester Fons Naterop
20.15 – 21.00 uur cabaret door special guest
21.00 – 22.00 uur napraten met een drankje

Vrijwilligers mogen zich aanmelden tot donderdag 6 juni 2019 via vrijwilligersspiegeltent@contourdetwern.nl of telefonisch via 0411- 655 899. Vermeld daarbij de naam van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.
Vanwege de capaciteit van de Spiegeltent kunnen er maximaal 150 vrijwilligers deelnemen aan deze avond. Mocht het aantal aanmeldingen het maximum overschrijden dan nemen wij contact met u op.

Voor meer informatie neemt u contact op met Atie Theunissen via vrijwilligersspiegeltent@contourdetwern.nl of telefonisch via 0411-655 899.

Namens Boxtel Vooruit, ContourdeTwern en gemeente Boxtel,
Wethouder sociale zaken,
Eric van den Broek, gemeente Boxtel