Traveller is een vier-mans formatie uit Boxtel die “Americana” muziek speelt van: The Eagles, Jackson Brown, James Taylor, John Mayer, Drew Holcomb, JW Roy, The Jayhawks en vele anderen.

We kunnen ons helemaal vinden in het onderstaande gedicht “Traveller”,
van Frans Bude:

“We schuilen in muziek om niet te verdwalen, delen vrees en vrolijkheid, zijn altijd onderweg naar een nieuwe dag. In het diepst van de tijd, achter de hoogste toppen van geluk, liggen de tuinen van weleer, vóór ons ligt in uitgestrekte stilte wat verscholen blijft in braakliggende velden, waait hooguit iets binnen van de andere oever. Laten we onze angst bezweren, ons verweven met de volle schoonheid van het leven. Muziek haalt de tijd terug. Zo zetten we onze weg voort, de koele nachtlucht houdt haar adem in, en zie, het bloesemt weer – heel even”