Dukerskoor

Het Dükerskoor houdt iedere vierde maandag van de maand een "Open Avond" in vroeger Grand Café Rembrandt en tegenwoordig in Gemeenschapshuis "De Rots". Deze avonden zijn gratis toegankelijk en er worden tekstmappen uitgedeeld zodat iedereen kan meezingen.

Ons repertoire bestaat uit smartlappen en levensliederen. Dus gezellige liedjes die iedereen kent en niet moeilijk zijn om mee te zingen. In 2015, 2017 en 2019 heeft ons koor vele malen mogen optreden in deze spiegeltent en dat gaf altijd een aparte dimensie en sfeer aan ons optreden. Daarom houden wij onze laatste "Open Avond" voor de vakantie ditmaal in spiegeltent "Bon Salon".

U bent van harte welkom op maandag 27 juni a.s.

Ons optreden is van 20.00 tot 22.00 uur.