Het Dükerskoor is opgericht in september 1998 door onze naamgevers Dré van Düren en Jan Spijkers.
In de jaren 80 van de vorige eeuw werden er op vele plaatsen in Nederland en met name in Brabant veel smartlappenkoren opgericht. Veel mensen zochten gezelligheid door middel van zingen van Nederlandstalig
repertoire en met name smartlappen, levens- en zeemansliederen. Met 60 leden zijn wij een behoorlijk
groot koor. Na diverse besloten repetities is het idee geboren om ook openbare repetities te houden. Hieruit
zijn de nu bekende Open Avonden ontstaan. Iedere vierde maandag van de maand treden we op in Grand Café
Rembrandt aan de Rechterstraat in Boxtel. Er worden dan tekstbundels uitgereikt zodat het aanwezige publiek
kan meezingen met liedjes die iedereen kent. Door de jaren heen staan de onvervalste smartlappen nog wel
op ons repertoire maar ook zijn andere Nederlandstalige liedjes toegevoegd. Liedjes die ook in ieders muzikale geheugen zijn opgeslagen. Als wij in zorgcentra of op festivals zingen tovert dat altijd weer een glimlach van
herkenning op ieders gezicht.