Een inspiratie- en netwerkbijeenkomst rondom de integrale wijkaanpak.
Bedoeld voor de bewonersplatforms en de directe samenwerkingspartners in het wijkgericht werken in de gemeente Boxtel.

23 juni van 15.30 tot 19.00 uur